Stigmata

Stigmata jsou velmi zvláštním jevem, většinou u lidí hluboké, až fanatické víry. Objevují se jako krvácivé rány v místech, kde byl podle Bible při ukřižování Kristus přibit ke kříži - na rukou v oblasti zápěstí, na nártech nohou a kolem kotníků, nebo kolem hlavy, jako zranění trnovou korunou.

V dávné minulosti přivodila stigmata (slovo pochází z řečtiny, znamená znaky, označení) některým lidem upálení na hranici, jiným prohlášení za svaté. Dnešní doba považuje tento jev většinou za podvod a mnohdy se nemýlí. Jsou však případy, pro které odborníci nenašli přirozené vysvětlení.

Stigmata jako stav duše

Stigmata se mohou projevit i jako náhlá duševní extáze, ve které podle výpovědí člověk prožívá Kristovo utrpení. Podle teorie právě tato duševní stigmata zaručují překonání smrti a z mrtvýchvstání. Bývají však také snadno zpochybnitelná a často přisuzována duševní poruše postiženého.

Poselství, nebo znaky vyvolených?

Pokud si připustíme fakt, že nejde o podvrh a stigmata skutečně existují, musíme si položit řadu dalších otázek – Co znamenají nebo symbolizují? Kdo jsou lidé, kteří jsou jejich nositeli? Jsou skutečně tímto způsobem pro něco zvoleni? Pro co?

První stigmata se objevila asi kolem roku 1222 a jejich nositeli byli lidé římskokatolické víry, z více než 80 % ženy. V pozdním středověku je pak tento jev rozšířenější, často se však vysvětlí jiným způsobem nebo jako vědomý podvod, kdy si lidé způsobili zranění sami.

Nejčastěji zpochybňovaným jevem jsou stigmata objevující se v dlaních, což poukazuje na inspiraci v dobových obrazech Kristova ukřižování. To je však v rozporu s faktem, že dlaně by váhu těla neudržely, proto se hřeb přitloukal ke kříži skrz zápěstí, mezi kosti, aby ukřižovaný nespadl. Výpovědi nejsou jednoznačné ani v tom, jestli stigmata bolí jako běžné fyzické zranění, nebo jestli je nositel vůbec necítí.

Slavní nositelé stigmat

Za prvního nositele stigmat je považován sv. František z Assisi, (1182 – 1226), mnich a zakladatel žebravého řádu františkánů. V Itálii se jimi proslavil kněz Pio z Pietrelciny (1887 – 1967) známý i jinými zázraky a jasnovidectvím. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.

V Německu to byla např. Theresa Neumannová (1898 – 1962) známá díky své vizi Krista a tří Apoštolů, pro svá stigmata (v oblasti srdce, ale i krvácení z očí) a schopnost vydržet extrémně dlouho bez vody a potravy.

Stigmata v moderní době

Tak jako jiné “nadpřirozené“ jevy byla také stigmata, objevující se i dnes, podrobena zkoumání a odborně prováděným pokusům. Věda však dosud nemá úplně jasno. Lékaři připouští, že v některých případech se stigmata objevovala na tělech doslova před jejich zraky.

Odborníci jsou do jisté míry bezradní hlavně v případech dětí, kde chybí motivace senzacechtivosti a fanatismu, a u ateistů, tedy lidí bez vyznání.

Stigmata patří do témat
 • Stigmata Dagmar 10.02.2013 23:27:38

  Dobrý den, do svých 14ti let jsem mela uprostřed dlaní tmavý flek. Později zmizel. Od svých 20ti let dokáži předčasně vycítit střetnutí se srnou když někam jedeme. Dokaži svým dětem pohybem rukou nad postiženým místem ulevit od nemoci a bolesti. Je mi 30 a stále to praktikuji a sama se velmi rychle uzdravuji. Upozorňuji že nejsem věřící.

  • Re: Stigmata Lukáš 23.06.2013 21:53:11

   divné...

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Adresář

Diskuze na téma Duševní zdraví a psychologie

 • Relax 21.04.2017 21:04 únava

  Ahoj potrebujete trochu relaxovat, nebo lepe usinat a nebo proste vypnout ? Mrknete na me videa n…

 • Relax 21.04.2017 21:04 harmonizace bytu - Feng-shuei

  Ahoj potrebujete trochu relaxovat, nebo lepe usinat a nebo proste vypnout ? Mrknete na me videa n…

 • Relax 21.04.2017 21:04 Maniodepresivní psychóza

  Ahoj potrebujete trochu relaxovat, nebo lepe usinat a nebo proste vypnout ? Mrknete na me videa n…

 • Relax 21.04.2017 21:04 Sugesce

  Ahoj potrebujete trochu relaxovat, nebo lepe usinat a nebo proste vypnout ? Mrknete na me videa n…

 • Relax 21.04.2017 21:04 Sebevražda

  Ahoj potrebujete trochu relaxovat, nebo lepe usinat a nebo proste vypnout ? Mrknete na me videa n…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku