Klinická smrt - jak popsat tento prožitek?

Pojem, kterému se mnozí odborníci brání a třeba jej ani neuznávají. Prožitek blízké smrti a vnímání sebe sama jako duše vznášející se mimo tělo však už popsalo mnoho více či méně známých lidí. Jde o jev, lékařskou vědou stále neobjasněný, přestože otázkou posmrtného života se lidstvo zabývá odpradávna. Co je tedy vlastně klinická smrt?

Klinická smrt nastává vyhasnutím mozkové aktivity, stejně tak činnost oběhového a dýchacího systému je nulová, jak v těchto případech jasně ukázaly lékařské přístroje včetně elektroencefalografu, který pomocí elektrických impulzů zaznamenává činnost mozku. Člověk tak může být prakticky prohlášen za mrtvého. Přesto však žije a je schopen se znovu probrat k vědomí. Otázkou zůstává, má-li prožitek klinické smrti na člověka trvalé následky, a pokud ano, jaké?

Klinická smrt - světlo na konci tunelu, nekonečná řeka a hranice mezi světy

Je údajně prokázáno, že nikdo z lidí, kteří prožili klinickou smrt, nepopisují tuto zkušenost naprosto stejně. Je však celá řada společných prvků, o kterých je možné říct, že se vyskytují ve stálém pořadí. Jedná se o tyto ukazatele:

 • stav mimo tělo
 • zostřené vnímání, intenzivní pocity podobné euforii
 • cesta tunelem s oslňujícím světlem na jeho konci, nebo ocitnutí se na člunu uprostřed řeky či jezera v mlze
 • pád černým prostorem
 • střet s mystickou září
 • setkání se zemřelými přáteli nebo členy rodiny
 • setkání s mystickými bytostmi
 • pocit změny času a prostoru
 • zpětný, zrychlený, panoramatický přehled života
 • příchod k hranici a neschopnost ji překročit
 • rozšíření poznání, duchovní prozření
 • návrat do těla

Co se v nás změní po prožitku klinické smrti?

Existují případy, kdy lidé po prožitku blízké smrti popisují, jak se tímto jejich zážitkem změnili k nepoznání, jak se změnil celý jejich život, jak se mnohdy odcizili svým blízkým. Někteří v sobě dokonce objevují naprosto nové a nečekané schopnosti, talent či vlohy. Problematikou zabývající se prožitkem klinické smrti, ale i vším, co nás zřejmě čeká po životě, se zabývalo mnoho významných vědců z oborů, jakými jsou nejen psychologie a filosofie, ale např. také neurochirurgie či onkologie. Jejich poznatky však ostře zkritizoval nejeden zarytý skeptik. Na čem se však odborníci shodují je fakt, že prožitek blízké smrti pravděpodobně přivede pacienta k přehodnocení životních hodnot a priorit. Z druhého břehu se tak zřejmě nikdo nevrátí jako zcela jiný člověk, najednou schopný mluvit šesti jazyky. Je však možné, že touto zkušeností změní svůj pohled na vlastní život i na lidi kolem sebe, a to v pozitivním slova smyslu.

Co si o klinické smrti myslí věda?

Skeptici a samotná věda popisuje tyto pocity stavu mezi nebem a zemí, či lépe řečeno mezi životem a smrtí, jako pouhé halucinace. Podle psychiatrie jde o změněné stavy vědomí, jaké si člověk může přivodit hypoxií (nedostatkem kyslíku), hypoglykémií, což je nedostatečná hladina cukru v krvi, léky či drogami. Je však také mnoho lékařů, kteří to zas tak jednoduše nevidí a kteří mohou z vlastních zkušeností vyprávět o nejednom případu, kdy jim pacienti do podrobna vyprávěli, co se s nimi nebo kolem nich dělo ve chvíli, kdy je už všichni považovali za mrtvé. S klinickou smrtí měli svou zkušenost i některé z našich celebrit. Patří k nim např. Dáda Patrasová, herečka Jana Andresíková a Marta Kubišová.

Foto: Pixabay.com

Klinická smrt - jak popsat tento prožitek? patří do témat
 • Jsme na F Miroslav Fotyi 25.09.2015 23:43:37

  https://www.facebook.com/groups/701688113196768/

 • Vlastní zkušenost David 07.10.2014 12:04:51

  Po infarktu a převozu do nemocnice jsem zemřel. Když mně po nějaké době oživili, tak první na co se ptali, myslím tím přednostu oddělení a zdarvotnický personál bylo, jestli jsem viděl světlo o kterém se často píše, jestli jsem byl v tunelu a podobně.
  Musel jsem ale je a možnáteď i vás i vás zklamat. Nic takového se nekonalo.
  Mohu to posat tak, že můj pocit byl, že se zhaslo a potom rozsvítilo. Fyzické pocity po probuzení byly ty, že jsem nejdřív nechápal, co se děje, nemohl jsem dobře mluvit, protože jsem koktal, ale to trvalo malou chvilku, než jsem si všiml, že mám popálenou hruď od výbojů, kterými mně nahazovali. Řeč se mi vrátila a ostatní už jsem popsal. Otázky a odpovědi, alemusel jsem všechny asi zklamat, protože nic z toho, co se běžně popisuje se nekonalo.

 • Kamarád vyprávěl vavrjan 29.09.2014 15:19:00

  Mám kamaráda, který byl také na pokraji svého života a zařadil se mezi ty, co prožili klinickou smrt. Vyprávěl, jak proletěl nějakou rourou na jejímž konci bylo viděti světlo. Tam ho ale čekala jeho teta a poslala ho nazpět, že ještě pro něj není správný čas odchodu .Strčila do něj a on se propadal nazpět. Po několika dnech, kdy byl schopen na nemocniční lůžku komunikovat s rodinou, vyprávěl tento poznatek svoji manželce, která mu sdělila, že těsně před jeho klinickou smrtí umřela ta jeho teta, která ho obrátila před branami nebeské brány. Jenom na okraj uvádím, že tento člověk byl až do této příhody silně nevěřícím. Po tomto zážitku jsou jeho vyjádření k životu a smrti opatrnější.

 • I já.... Míša 27.09.2014 21:36:35

  Srazilo mě na chodníku auto,já bez dechu v teple hleděla na zem,skutečné citelné a milé teplo,já na konci tunelu v ostrém,nerušivém světle tím tmavým tunelem koukala na tu situaci dole na zemi...Úžasný a milý zážitek mi byl dopřán v raném mládí a dal mi obrovský nadhled.


Adresář

Diskuze na téma Duševní zdraví a psychologie

 • Jiří Hamřík 06.01.2018 05:01 Deprese

  Ahoj,L-tryptofan se užívá třikrát denně mezi jídly.Je uvedeno v příbalovém letáku.Také trpívám…

 • Maruška 22.12.2017 16:12 Deprese

  Normálně v lékárnách, jmenuje se to allegra drink, já to kupuji v maxu

 • Soňka 20.12.2017 20:12 Deprese

  A kde tu práškovou formu kupuješ?

 • Maruška 15.12.2017 14:12 Deprese

  Ano, tryptofan by mohl pomoct, já mám zkušenost s práškovou formou - nápoj a skvělé!

 • Soňka 11.12.2017 14:12 Deprese

  No, slyšela jsem někde o l-tryptofanu, ale nevím, jak se užívá..

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku