Emoce a jejich projevy

Emoce doprovázejí každé duševní dění člověka, jsou staré jako lidstvo samo. Radost, smutek, žal, lítost aj. prožívali i naši dávní předci. V průběhu doby se však mění názory a postoje k emocím. Tak například primitivní národy připisovali emoce tajemným silám (kouzla, čáry, duchové). „Racionálně“ se o emoce začali zajímat až antičtí učenci (Aristoteles, Platón, Galenos, který jako první experimentálně prokázal vztah mezi emocemi a mozkem).

Emoce zná z vlastní zkušenosti každý z nás. Hněv, radost, smutek, strach, lítost jsou emoce, které jsou každodenní součástí lidského života. Je to zvláštní druh zážitků, jakési „pohnutí mysli“, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity a dává nám určitou míru vzrušení.

Emoce jsou maximálně subjektivní záležitostí - dva totožné podněty mohou u různých jedinců vyvolat různé emoce (například nepřijetí na školu může u někoho vyvolat lítost a smutek, u jiného naopak vztek a zlobu)
slovy jsou těžko vyjádřitelná.

Jaké jsou emoce

 • univerzální, tzn. že doprovázejí všechny druhy duševní činnosti
 • aktualizovány konkrétní situací v daném okamžiku
 • neopakovatelné - vjem, který v nás emoci vyvolal si můžeme znovu „přehrát“ (vybavit) ve vědomí, ale stejné city nikoliv, ty se s prožitým obsahem mění
 • podmíněné, setrvačné – například, když učitel znepříjemní žákovi nějaký předmět, může se prožívání nepříjemných citů objevovat v tomto předmětu i poté, kdy ho učí jiný učitel
 • většina emocí je protilehlá, například láska x nenávist, radost x smutek
 • ambivalentní - například láska v nás vyvolává pocit radosti a štěstí, ale i strach o milovanou osobu, žárlivost a jiné, tyto emoce vnímáme ve dvou protipólech - příjemné x nepříjemné

Typy emocí

Afekty

Intenzivní a prudké emoční reakce na různé zážitky (afekty hněvu, zlosti, radosti, děsu, studu, smutku, atd.). Vyznačují se rychlým vznikem, bouřlivým průběhem, krátkým trváním a nedostatkem racionální kontroly jednání.

Nálady

Vyjadřují trvalejší pohotovost emoční reakce. Vyznačují se malou intenzitou a delším trváním.

Dlouhodobé citové vztahy

Trvalé city, které jsou zaměřeny ke konkrétní bytosti - láska k určitému člověku či zvířeti nebo věci - láska k panence nebo plyšovému medvídkovi.

Nižší emoce

Jsou spojeny s instinkty (vrozené reakce, vnuknutí) a pudy (cílená činnost až nutkání vycházející ze základních životních potřeb, například hlad, sex). Řadíme mezi ně city somatické (například pocit únavy, bolesti, hladu a jiné) a city obranné či útočné, které slouží jako jakýsi obranný mechanismus proti zevním vlivům (například pláč, strach, leknutí).

Vyšší city

Jsou někdy označovány také jako morální city, protože jsou součástí etických, estetických, sociálních a intelektuálních postojů a jednání. Získávají se v průběhu života (nejsou vrozené) a jsou ovlivňovány společností.

I když dnes emoce nejsou žádné tabu, většina lidí se je snaží skrývat, neradi odhalují své pravé city. Ovšem přehnané potlačování emocí může způsobit různé psychické problémy, například vyvolat stres, v horším případě deprese. Není proto dobré emoce zcela skrývat.

 

Jak jste na tom vy, dokážete projevit své city?

Emoce a jejich projevy patří do témat
 • carol 01.08.2012 18:23:37

  zamilovala jsem se do jednoho vedoucího na ozdravném pobytu,ale problém byl v tom,že je asi o 18 let starší než já.Strašně kvůli tomu pořád brečím.

 • City novina 24.12.2010 23:48:51

  Nerada projevuji své city, ale někdy to prostě nejde, mě dojde i teskná písnička ...


Adresář

Diskuze na téma Duševní zdraví a psychologie

 • Jiří Hamřík 06.01.2018 05:01 Deprese

  Ahoj,L-tryptofan se užívá třikrát denně mezi jídly.Je uvedeno v příbalovém letáku.Také trpívám…

 • Maruška 22.12.2017 16:12 Deprese

  Normálně v lékárnách, jmenuje se to allegra drink, já to kupuji v maxu

 • Soňka 20.12.2017 20:12 Deprese

  A kde tu práškovou formu kupuješ?

 • Maruška 15.12.2017 14:12 Deprese

  Ano, tryptofan by mohl pomoct, já mám zkušenost s práškovou formou - nápoj a skvělé!

 • Soňka 11.12.2017 14:12 Deprese

  No, slyšela jsem někde o l-tryptofanu, ale nevím, jak se užívá..

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku